persoonlijke plannen

geen ‘kookboek’ aanpak


Je wordt niet alleen gedefinieerd door je autisme en/of ADHD. Je bent op de eerste plaats een mens met typisch menselijke uitdagingen en vragen zoals “Wie ben ik? Wat kom ik hier doen? Hoe verhoud ik mij tot andere mensen? Hoe kunnen we samen leven met elkaar? Wat vind ik waardevol genoeg om er de drempels op mijn weg voor te nemen? Hoe kan ik de uitdagingen op mijn pad aangaan?”.

In dat opzicht is de begeleiding die je krijgt, niet anders dan de begeleiding die neurotypische mensen krijgen. Het verschil bij Plan A is dat wij heel wat expertise hebben in autisme/ADHD, zodat we jou kunnen begeleiden op deze menselijke zoektocht.

Soms zal jouw autisme/ADHD erg op de voorgrond staan als thema in de begeleiding, soms is het eerder een aspect van jouw persoonlijkheid dat mee de zoektocht richting geeft.

Bij Plan A helpen we je een flexibel, dynamisch plan voor de toekomst te vinden. Jij hebt zelf de controle over het pad dat je inslaat en probeert de gekozen wegen uit. 
Het is een zoeken, vinden en telkens weer bijsturen. Plannen, herplannen en steeds meer je plan leren trekken!

Werkwijze


Bij de start van een traject beginnen we met een kennismakingsgesprek waarbij we samen onderzoeken of Plan A een aanbod heeft voor jou dat matched met je hulpvraag en noden.

Neurodiversiteit als eigenschap

Niet neurotypisch zijn, hoeft je niet te beperken. Het kan wel lastig zijn. Wij zetten ons ervoor in om het anders zijn geen beperking te laten worden.

Neurodiversiteit als kracht

Krachten vinden, is onze missie. Samen willen we uitzoeken hoe we jouw kwaliteiten kunnen inzetten om zo gelukkiger te worden!