Wat?

Plan A biedt ondersteuning voor mensen met (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis of AD(H)D en hun omgeving.
Wij plannen afspraken van 60 minuten in onze gespreksruimtes (of via videocall of al wandelend).
Hoe vaak we afspreken, komen we graag overeen met jou (wekelijks, om de twee weken,…).

Wij stemmen ons aanbod af op jouw hulpvraag. De begeleiding maken we zo concreet mogelijk om de transfer van Plan A naar je dagelijkse leven zo groot mogelijk te maken.
Hoe lang een traject loopt, is erg uiteenlopend. Wij proberen de perfecte balans te vinden tussen lang genoeg durven aanklampen en op tijd durven loslaten. Hierover tot beslissingen komen, zullen we altijd doen in overleg met jou. Jouw voorkeur en gevoel, is hierbij voor ons dus cruciaal!

Doelgroep

Onze specialisaties: 

  • Autismespectrumstoornis (ASS, Asperger, PDD-NOS, McDD,…).
  • ADHD en ADD.

Wij hebben een aanbod voor alle leeftijden en bieden ook hulp aan mensen uit de omgeving van mensen (met en vermoeden van) ASS en/of ADHD.

Wat niet?

  • Diagnostiek
  • Thuisbegeleiding
  • Individuele therapie bij kinderen <12 jaar
    (wel gezinstherapie)
  • Studiebegeleiding
  • Administratieve hulp

Wij verwijzen wel graag door wanneer er vragen zijn die niet in ons aanbod zitten!