De praktijk met een plan!

Wij zetten in op verbinding maken met elkaar.
Hierbij houden we rekening met de verschillende golflengtes
van mensen met en zonder autisme en/of ADHD.